Försening, inställning och ombokning

Det går inte att planera för alla eventualiteter och ibland kan det dyka upp situationer som påverkar en planerad resa. Vad man kan göra åt saker beror väldigt mycket på situationen och vad som orsakat den.

Försening

Förseningar av flyg sker titt som tätt. Anledningen till förseningen kan variera med allt från tekniska fel på flygplatsen eller i flygplanet till svårt väder. Ens rättigheter kommer då bero både på varför det är försenat och hur länge. Ersättning kan ges beroende på detta och kan inkludera allt från telefonsamtal till övernattningar.

Inställning

Inställningar av flyg är inte fullt lika vanligt men händer även de. När ett flyg blivit inställt har alla resenärer i regel rätt att bli ombokad eller få biljetten återbetald. Beroende på situationen kan man även ha rätt till ekonomisk ersättning. Väljer man att få biljetten återbetald är flygbolaget skyldig att genomföra denna betalning inom sju dagar. Eventuell ekonomisk ersättning beror på avståndet man skulle flyga och kan variera allt från 125-600 euro.

Söker man dock själv att inställa en resa blir situationen annorlunda. Vill man då få tillbaka pengarna man lagt ut på resan kommer man i de flesta fall behöva ett läkarintyg som säger att man inte är tillräckligt frist för att resa.

Ombokning

Att boka om en resa kan som ovan sagt få alternativet i de fall ett flyg blir inställt. Men det händer även ofta att resenärerna själva begär en ombokning. Till att börja med är det då viktigt att man inte bokat en biljett som uttryckligen inte är ombokningsbar. Detta står alltid detaljerat i villkoren vid bokningen men kan även vara ett alternativ man själv kan välja när man bokar. En biljett som inte är ombokningsbar är ofta billigare då man accepterat att betala biljetten oavsett omständigheterna.

Har man dock köpt en biljett som kan bokas om är det upp till flygbolaget att sätta gränserna kring detta. Tittar man exempelvis på hur de gör på SAS kan man boka om biljetten upp till en timme innan avgång. Dock för en avgift. Och om den ombokade biljetten blir dyrare måste man även betala mellanskillnaden.